Arel-Data avvecklas

Kulturens Bildningsverksamhet har ända sedan förbundet bildades haft ett nära och fruktbart samarbete med Arel-Data. Efter närmre 40 år som familjeföretag ägs bolaget sedan 2019 av Kulturens Bildningsverksamhet.

Under det senaste året har Folkbildningsrådet ökat kraven på att Kulturens Bildningsverksamhets ekonomi, list-hantering och IT ska drivas inom den egna organisationen. Detta innebär att all den personalkompetens som hanterar dessa områden på Arel-Data flyttas över till Kulturens Bildningsverksamhet under första halvåret 2023.

Kulturens Bildningsverksamhet har tagit beslutet att avveckla bolagets verksamhet då ägarna inte ser det möjligt att driva bolaget vidare när personalen går in i den egna organisationen. Vi kommer att göra allt för att Arel-Datas kunder ska få en så smidig övergång till nya aktörer som möjligt.

Åsa Kratz
Förbundsordförande
Kulturens Bildningsverksamhet

För ytterligare information eller frågor hänvisar vi till
Förbundschef: Maria Rydén, epost: maria.ryden@kulturens.se
Chef för verksamhetsstöd: Anna Jormin, e-post: anna.jormin@kulturens.se