För att anmäla ett Sufframöte behöver du skicka en ifylld mötesmall till simon@areldata.se

Du hittar mötesmallen här: Mötesmall 4.0

Det är viktigt att du håller dig till formatet på mötesmallen för att denna ska fungera.

 1. På fliken Föredragningslista lägger du in mötets punkter/dagordning. Följ den befintliga strukturen. Du kan lägga till och ta bort rader.
  1. Kolumnen ”Index” är punktens nummer på dagordningen.
  2. ”Namn” är punktens namn
  3. Yrkanden/förslag som inkommit i förväg bör läggas in. Detta görs genom att skriva under ”Avsändare” och ”Motionstext”. Om det finns flera förslag under samma punkt – lägg in flera rader som under ”Val av mötesordförande” i mallen.
  4. En punkt kan ha en eller flera underpunkter – se index 14 ”Motioner och propositioner”. Här kommer ”14. Motioner och propositioner” bli en rubrik som ”Proposition 1 – Arvodesfördelning styrelsen” och ”Motion A1 – Ny logga” ingår under. Observera att de två sistnämnda inte ska ha något nummer i mötesmallen. Dessa kommer automatiskt att läggas in som 14.1 och 14.2.
  5. Det kan vara en bra idé att lägga till några ”testpunkter” i dagordningen före de riktiga mötespunkterna som kan användas för att testa hur Suffra fungerar tillsammans med mötesdeltagarna. En annan möjlighet är att ha ett separat testmöte dit mötesdeltagare får komma och lära sig Suffra ett par dagar innan mötet.
 2. På fliken ”Deltagare” lägger ni in alla mötesdeltagare. Det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta.
  1. En deltagares roll definieras av fliken med samma namn. Mer om detta senare. Alla deltagare måste ha en roll.
  2. Röstvikt används om deltagarna är ombud för föreningar med olika stora röster.
  3. Kontrollera att alla deltagare har en korrekt e-postadress.
  4. Personnummer behövs om ni vill använda Bank-ID för identifiering.
  5. Osynlig tagg används för talastatistik. Denna är inte obligatorisk.
  6. Synlig tagg brukar användas för att beskriva en persons roll (tex valberedare, revisor) eller vilken medlemsförening personen representerar.
 3. På fliken ”Roller” kan olika egenskaper och rättigheter tilldelas en deltagare. Det vanligaste rollerna är ”Mötesordförande” och ”Delegat”.
  1. För de flesta möten räcker det att tilldela ”Mötesordförande” till den som ska handha Suffra och/eller vara mötesordförande samt ”Delegat” till deltagare med rösträtt.
  2. Nätvarorätt ska tilldelas alla som deltar. Detta ger möjlighet att logga in på Suffra.
  3. Yttranderätt ger möjlighet att begära ordet.
  4. Yrkanderätt ger möjlighet att lägga yrkanden/förslag.
  5. Rösträtt ger rätt att rösta.
  6. Orförandevyn ger tillgång till kontrollvyn för Suffra.
  7. Detaljerade resultat ger tillgång till all statistik – till exempel röstsiffror i slutna omröstningar (dock ej vem som röstade på vad).
  8. Talarstatistik visar vem som har pratat hur mycket i vilken fråga.

Fyll i mallen noggrant. När den väl är inskickad kan uppgifterna inte ändras utan vidare.