Vi hjälper er att ta ta hand om era medlemmar eller kunder genom att erbjuda administrativa stödtjänster – från medlemssystem till att ta hand om inkommande frågor.

Medlemsservice via telefon och e-post

Vår personal hjälper gärna till med samtalen och kontakterna ni inte hinner med. Vi svarar på enklare frågor och meddelanden, vidarekopplar vid behov till rätt person hos er och tar hand om annan kund- och medlemsservice.

Utskick, per post

Vi tar hand om tryck, kuvertering och försändelser med mera. Vi hanterar all slags distribution och klarar både små och stora utskick.

Vid behov kan vi lagerhålla ert material och skicka ut ”on-demand”.

Utskick, webbaserade

Vi kan ordna attraktivt formaterade utskick till obegränsat antal mottagare. För att följa upp er marknadsföringskampanj eller nyhetsutskick kan vi även tillhandahålla svarshantering och ta fram statistik på kampanjresultatet.

Medlemsregister

Vårt medlemsregister Arel-Data On-Line är byggt för att integreras med er webbsida. Det ger er möjligheten att hålla koll på era medlemmar på ett enkelt och flexibelt sätt. Arel-Data On-line innehåller självklart funktioner för fakturering/avisering och fullständig ekonomihantering.

Vi kan även hjälpa er med er registervård, löpande eller vid toppar anpassat efter ert behov.